Made by Nothrem "usagima" Sinsky

Redakn systm obsahujc zajmav lnky o PC, internetu, PHP a dalch vcech.

Autor stránek: Nothrem Sinsky ( )

Přejít do domény redakce.chobits.ch